اعلام برنده های فراخوان شماره 1 هلدینگ رایزکو و تقدیر ریاست محترم هیئت مدیره هلدینگ رایزکو از همکارانی که در دورهمی تحلیل کتاب حضور یافتند

تاریخ ارسال:اردیبهشت 1, 1399

اعلام برنده های فراخوان شماره 1 هلدینگ رایزکو و تقدیر ریاست محترم هیئت مدیره هلدینگ رایزکو از همکارانی که در دورهمی تحلیل کتاب حضور یافتند

بازگشت به اخبار