حضور شرکت هلدینگ رایزکو به همراه 6 شرکت قطعه ساز در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعه سازی خودرو در سالن 35 را به اطلاع می رساند

تاریخ ارسال:آبان 18, 1398

حضور شرکت هلدینگ رایزکو به همراه 6 شرکت قطعه ساز در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعه سازی خودرو در سالن 35 را به اطلاع می رساند

بازگشت به اخبار