چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو

تاریخ ارسال:آبان 13, 1398

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو

18 لغایت 21 آبان ماه 1398

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن 35

بازگشت به اخبار