چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو